dynamische ggz

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit.

Dynamische ggz

Zorgorganisaties hebben, net als het bieden van zorg, met veel meer te maken dan sec het organiseren van ‘medische onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden die gericht is op herstel of voorkoming van verergering van een psychische stoornis’. Hier volgens een aantal voorbeelden, te beginnen bij de groeiende weerstand tegen de DSM-classificatie (American Psychiatric Association, 2000), het medicaliseringsvraagstuk. 

De ggz heeft te maken met een lange lijst met ontwikkelingen. Ten eerste de voortdurende stroom aan ‘verbeteringen of hervormingen’ binnen de ggz. Een tweede ontwikkeling is de economisering van de zorg, waarbij het denken in producten, prijs, promotie en plaats steeds dominanter is geworden. De ambivalente opdracht aan bestuurders in de zorg is de vierde ontwikkeling. Bestuurders moeten enerzijds denken binnen economische modellen die vooral uitgaan van groei en vooruitgang, terwijl de feitelijke opdracht krimpen is. Krimp van het zorgaanbod (aantal bedden), krimp van het personeel (bezuinigingen) en ten tijde van krimp juist groei van de overhead om te voldoen aan de landelijke en/of contractuele eisen van de zorgfinanciers. Dit is geen gemakkelijke opgave. De wankele financiële positie en de groei van de administratieve lasten, ten vijfde, verhoogt eveneens de complexiteit van veel zorginstellingen. Er is veel onduidelijkheid over de declaraties en een toename van de verantwoordingen die instellingen moeten afleggen. 

Ondanks een gelijke beginsituatie verschillen de slingerpatronen toch enorm van elkaar. Een klein verschil in energie kan een groot verschil in gedrag vertonen. Geen enkele slinger kan de norm bepalen, deze verschillen zijn normaal!

Edgar Morin (2008). On Conplexity. New York: Hampton Press. 

“We have an unconscious tendency to push out of our minds what contradicts it, in
politics as in philosophy. We will minimize or reject contrary arguments. We will focus selective attention on what favors ours idea and selective inattention to what is unfavorable.” 
pag. 47 

“We need a kind of thinking that reconnects that which is disjointed and compartmentalized, that respects diversity as it recognizes unity, and that tries to discern interdependencies. We need a radical thinking (which gets to the root of problems), a multidimensional thinking, and an organizational or systemic thinking.” 
pag. vii 

ggz-ontwikkelingen-en-dynamiek

E.H. (Dineke) Smit
info@4sophia.nl
+31 (0)6 244 390 59